ТОМАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме  скликання

Тринадцята сесія

 

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

6  грудня   2016 року

с.Томашівка

 

Про затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів

на 2017 рік

 

 

         Відповідно до статті 7 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , з метою створення   суб’єктам господарювання  умов для планування своєї діяльності, сільська рада вирішила :

         1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік згідно Додатку. ( Додається)

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Рибалка П.М.

 

 

 

Сільський голова                                                            А.М.Коломієць

 

                                                                      

ДОДАТОК

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                 до рішення тринадцятої  сесії                                                                                                     

                                                                                Томашівської сільської  ради  сьомого     скликання від 06.12.2016 р.

 

 

 

ПЛАН

діяльності Томашівської сільської ради  з підготовки  проектів регуляторних актів

 на 2017 рік.

 

Вид та назва проектів регуляторних актів

Ціль прийняття

Строки підготовки

Відповідальний за розроблення регуляторних актів

-

-

-

виконком сільської ради, секретар виконкому

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                              П.М.Рибалко

 

 

ТОМАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме скликання

Тринадцята  сесія

 

 

                                                                                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

від _6_ грудня   2016 року

с.Томашівка

 

Про затвердження плану - графіку

відстеження результативності

прийнятих регуляторних актів

на 2016 рік

 

 

                    Відповідно до  ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у  сфері господарської діяльності", сільська рада

 в и р і ш и л а:

 

                   1. Затвердити  план  - графік відстеження результативності прийнятих регуляторних актів  на 2017 згідно Додатку. (Додається).

 

                   2.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на секретаря  сільської ради Рибалка П.М.

 

 

 

 

Сільський голова                                                               А.М.Коломієць

 

 

                                                                                                                                                                                     Додаток

                                                                                                                                                                                                                     до рішення тринадцятої  сесії сільської ради

                                                                                                                                                                                                                     шостого скликання від  06.12.2016 року

 

План  - графік

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

на 2017 рік

 

 

дата прийняття регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ

Строк виконання заходів

Вид даних

-

-

-

-

-

-

-

                              

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           П.М.Рибалко